Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa nhận sách tặng Chương trình Read Japan của Quỹ Nippon

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa nhận sách tặng Chương trình Read Japan của Quỹ Nippon.

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Phenikaa nhận sách tặng Chương trình Read Japan của Quỹ Nippon. Chương trình Read Japan Project do Quỹ Nhật Bản và Hiệp hội Khoa học Nhật Bản thực hiện từ năm 2008, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về đất nước – con người Nhật Bản cũng như tăng cường giao lưu văn hoá trong mối quan hệ giữa quốc gia sở tại và Nhật Bản. Trong năm 2023, Trung tâm TTTV Trường ĐH Phenikaa đã nhận được các đầu sách tiếng Anh về Nhật Bản bao gồm nhiều thể loại như văn học dân gian, lịch sử, địa lý, nghệ thuật truyền thống, quản trị,... nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về đất nước và văn hoá Nhật Bản tại Phenikaa University.

Danh mục sách tặng bạn đọc xem tại đây: LINK

Một số hình ảnh về góc Sách Chương trình Read Japan 2023 tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường ĐH Phenikaa.