Hướng dẫn tra cứu trên trang OPAC của Thư viện điện tử Trường Đại học Phenikaa

Giao diện OPAC của phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha cho phép bạn đọc truy cập vào để tìm kiếm các tài liệu hiện có trong thư viện và thực hiện các tính năng liên quan. Trên giao diện OPAC, bạn đọc có thể sử dụng các tính năng sau đây:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DIỆN OPAC 

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TÍCH HỢP KOHA

Truy cập trang chủ OPAC của thư viện http://elib.phenikaa-uni.edu.vn

Giao diện OPAC của phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha cho phép bạn đọc truy cập vào để tìm kiếm các tài liệu hiện có trong thư viện và thực hiện các tính năng liên quan. Trên giao diện OPAC, bạn đọc có thể sử dụng các tính năng sau đây:

  • Tìm kiếm tài liệu và xem các thông tin chi tiết về tài liệu: Nhan đề, tác giả, trạng thái…
  • Quản lý tài khoản cá nhân
  • Đặt mượn tài liệu
  • Gửi các đề xuất mua tới thư viện
  • Bình luận và đánh giá một tài liệu trên giao diện OPAC
  • Tạo các giá sách ảo, giỏ tài liệu lưu trữ tài liệu yêu thích của bạn đọc

Hướng dẫn chi tiết trong file đính kèm. Bạn đọc vui lòng xem file đính kèm để có thể sử dụng Thư viện điện tử hiệu quả.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin Thư viện Tầng 1-Nhà A4.