Trao tặng tiền ủng hộ Qũy vì biển đảo Việt Nam

Trao tặng số tiền 5.220.000đ gây quỹ từ hoạt động Hội sách "Sách và Thầy cô của chúng ta 2" cho Quỹ Vì biển đảo Việt Nam.

Hội sách "Sách và thầy cô của chúng ta 2" do Trung tâm thông tin thư viện và Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức tháng 10/2022 đã thành công tốt đẹp. Tại chương trình, BTC đã thu được 5.220.000đ từ hoạt động ủng hộ và đấu giá sách.

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2023 đại diện Đoàn Thanh niên Trường đã trao tặng 5.220.000đ tới "Quỹ Vì biển đảo Việt Nam" thông qua chương trình Hội thu của Thành đoàn Hà Nội.