THÔNG BÁO DÙNG THƯ CSDL Y HỌC ACESSMEDICINE CỦA NXB MC-GRAWHILL

Thầy Cô và các em Sinh viên thân mến,

 
Cơ sở dữ liệu AccessMedicine là nguồn thông tin dữ liệu uy tín cho các nhu cầu về thông tin y tế. 
AcessMedicine thuộc McGraw-Hill Education là nguồn tài nguyên y tế trực tuyến cung cấp toàn bộ kiến thức có bản quyền, đáng tin cậy, được tổng hợp và đánh giá từ các y sĩ, nhà nghiên cứu tốt nhất trong ngành Y.
AcessMedicine cung cấp cho sinh viên Y khoa những công cụ cần thiết để thành công trong các nghiên cứu cơ bản và nâng cao, hỗ trợ và chuẩn bị cho các phần kiểm tra quan trọng, hỗ trợ sự tương tác cho các mối quan hệ y khoa, các mục tự đánh giá và các văn bản y tế hàng đầu, nâng cao kiến thức của đội ngũ y bác sĩ để đảm bảo kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.
Thông tin truy cập dùng thử trong thời gian: từ 15/10/2022 đến 14/11/2022
Visit the AccessMedicine homepage at https://accessmedicine.mhmedical.com/.
Login Information: 
•              Username:Phenikaa
•              Password: Medicine2022
 
Trong và sau thời gian dùng thử Trung tâm TTTV rất mong Thầy Cô hoàn thiện Biểu mẫu đánh giá quá trình sử dụng để ghi nhận ý kiến của người dùng về sản phẩm này làm căn cứ phát triển nguồn học liệu phù hợp. 
Link đánh: https://forms.gle/27JVM9iT8dVuGiy96 (vui lòng sử dụng email phenikaa để truy cập)
 
Trân trọng.