THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ SPRINGER JOURNAL

THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ SPRINGER JOURNAL

Danh mục hơn 2.500 tạp chí tiếng Anh và 150 tạp chí tiếng Đức
Cam kết hỗ trợ nâng cao kiến ​​thức giữa các nhà nghiên cứu và chuyên gia trên khắp thế giới, các tạp chí học thuật của Springer có sẵn trên SpringerLink - bộ sưu tập trực tuyến toàn diện nhất thế giới về các tạp chí khoa học, công nghệ và y tế và các công trình tham khảo.
 
Springer Journal dùng thử cho người dùng của Phenikaa Uni sẽ được bắt đầu từ 01/09/2022 tới 30/09/2022. Dưới đây là đường link Springer Journal .
 
Đường link khả dụng với dải IP của Trường ĐH Phenikaa, Thầy Cô vui lòng sử dụng kết nối mạng Internet trong khuôn viên Trường ĐH Phenikaa để trải nghiệm đầy đủ toàn bộ CSDL. 
 
Trân trọng giới thiệu.