GIỚI THIỆU CÁC NGUỒN CSDL, TIN TỨC VỀ LUẬT VÀ PHÁP LUẬT

I. DANH MỤC TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM:

1. Tạp chí nghiên cứu lập pháp: http://lapphap.vn/Pages/TrangChu.aspx ; (từ 2001-2005; 2009 đến nay): http://www.lapphap.vn/Pages/AnPham/Danhsachanpham.aspx

2. Tạp chí Khoa học Kiểm sát (từ 2015 đến nay): http://tks.edu.vn/WebTapChiKhoaHoc?idMenu=122 ; từ 2018 đến nay: https://vjol.info.vn/index.php/tks/issue/archive

3. Tạp chí Dân chủ pháp luật (từ 2013 đến nay): https://tcdcpl.moj.gov.vn/Pages/home.aspx#

4. Tạp chí Tổ chức nhà nước: http://tcnn.vn/

5. Tạp chí Luật sư Việt Nam: https://lsvn.vn/

6. Tạp chí Cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/

7. Tạp chí Thanh tra: http://thanhtravietnam.vn/

8. Tạp chí Khoa học pháp lý: https://iluatsu.com/tap-chi/tap-chi-khoa-hoc-phap-ly-viet-nam/

9. Tạp chí Pháp lý: https://phaply.net.vn/

10. Tạp chí Nghề luật: http://hocvientuphap.edu.vn/tapchingheluat/Pages/cac-so-da-xuat-ban.aspx?Date=&Page=1

11. Tạp chí Xây dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/

12. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (từ 2017 đến nay): http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/issue/archive

13. Tạp chí Lý luận chính trị: http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php

14. Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến: http://vjol.info.vn/index.php

+ Tạp chí Luật học (2018-2020): https://vjol.info.vn/index.php/tclh/issue/archive

+ Tạp chí Lý luận chính trị (2012-2013): https://vjol.info.vn/index.php/LLCT/issue/archive

+ Tạp chí Nghiên cứu lịch sử: http://vjol.info.vn/index.php/hists

+ Tạp chí Pháp luật và thực tiễn: http://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive

+ Tạp chí Tâm lý học: http://vjol.info.vn/index.php/TLH

+ Tạp chí Triết học: http://vjol.info.vn/index.php/phil

+ Tạp chí Tài chính: http://www.tapchitaichinh.vn

           Lưu ý: Các tạp chí điện tử trên không đầy đủ, bạn đọc có thể đọc toàn văn các số tạp chí hoặc thực hiện tìm kiếm theo số, năm phát hành hoặc theo nhan đề/tác giả bài viết.

II. TẠP CHÍ, CƠ SỞ DỮ LIỆU NƯỚC NGOÀI

STT

TÊN CSDL/

TẠP CHÍ

LINK

NỘI DUNG

1

Australasian Legal Information Institute

http://www.austlii.edu.au/

 

Viện Thông tin Pháp lý Australia (AustLII) cung cấp văn bản luật, hiệp ước, quyết định của tòa án và hội đồng xét xử; các tài liệu pháp lý thứ cấp do các cơ quan công quyền tạo ra nhằm mục đích tiếp cận công chúng (cải cách luật và các báo cáo của ủy ban hoàng gia) và một bộ sưu tập các tạp chí luật.

2

EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Cung cấp quyền truy cập chính thức và toàn diện nhất tới các văn bản pháp luật của Liên minh Châu Âu, 24 ngôn ngữ chính thức của EU và được cập nhật hàng ngày.

Mỗi tài liệu trong EUR-Lex được bổ sung thông tin chi tiết như mối quan hệ với các văn bản pháp luật khác, diễn giải án lệ, ngày thông qua/có hiệu lực/khả năng áp dụng, cơ sở pháp lý, các hành vi sửa đổi,... Giúp bạn đọc nắm rõ về pháp luật Liên minh Châu Âu với các nội dung: Các giai đoạn chính của thủ tục pháp lý; Các văn bản hợp nhất và hơn 2000 Bản tóm tắt các văn bản pháp luật của EU,...

3

LAWASIA Journal

https://lawasia.asn.au/resources-publications/publications/lawasia-journal

Tạp chí LAWASIA là tạp chí quốc tế hàng đầu ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đây cũng là diễn đàn trao đổi, thảo luận nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực pháp luật của các nước, về nghề luật sư, nhân quyền,…

4

Attorney at Law Magazine

https://attorneyatlawmagazine.com/

Tạp chí Attorney at Law cung cấp án lệ, thông tin pháp luật, sự kiện, xu hướng phát triển ngành luật; cá nhân và tổ chức hành nghề luật sư có nhiều đóng góp cho ngành. Ngoài ra, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin về các lĩnh vực kinh doanh luật - tiếp thị pháp lý, quản lý hành nghề, mối quan hệ với khách hàng, quản lý danh tiếng, tuyển dụng và hơn thế nữa.

5

EPIC

(Electronic privacy information center)

https://epic.org/

 

EPIC là trung tâm nghiên cứu và vận động phi lợi nhuận, tập trung vào các vấn đề quyền riêng tư và tự do dân sự; việc bảo vệ quyền riêng tư, quyền tự do ngôn luận và các giá trị dân chủ trong thời đại thông tin.

6

Griffith Research Online

https://research-repository.griffith.edu.au/

Là kho lưu trữ số các công trình nghiên cứu và bài viết học thuật của Đại học Griffith, Brisbane, Úc; các bài báo, bài viết hội nghị,...

7

Open Yale courses

https://oyc.yale.edu/

 

Bao gồm các bài giảng và tài liệu học tập trong các khóa học của trường Đại học Yale về luật, chính trị, khoa học xã hội,…

8

Internet Archive

https://archive.org/details/education

 

Cung cấp danh sách 625 tỷ website; 38 triệu cuốn sách và văn bản pháp luật; 14 triệu bản ghi âm; 7 triệu video; 4 triệu hình ảnh; 790.000 chương trình phần mềm.

9

Project Gutenberg

https://www.gutenberg.org/

Cung cấp hơn 60.000 sách điện tử miễn phí, chủ yếu là sách kinh điển từ đầu thế kỷ 20 trở về trước, gồm nhiều lĩnh vực: luật học, khoa học xã hội, chính trị, triết học, tôn giáo,…

10

Open access Thesis and Dissertation

http://oatd.org

Với hơn 6.2 triệu luận văn, luận án của gần 1.100 trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới. 

III. WEBSITE HỮU ÍCH:

1. Vietnam Law & Legal Forum: http://vietnamlaw.vnanet.vn/

2. Trang thông tin điện tử Án lệ: https://anle.toaan.gov.vn/

3. Thư viện học liệu mở Việt Nam: http://voer.edu.vn/

4. Trang Thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án nhân dân Tối cao: https://congbobanan.toaan.gov.vn/