Cập nhật Ảnh thẻ bạn đọc cho Ứng dụng di động của Trung tâm Thông tin Thư viện

Các em Sinh viên K12,13,14 thân mến,

 
Trung tâm Thông tin Thư viện đang triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu người dùng cho Mobile App PULIC. Để hoàn chỉnh phần THẺ THƯ VIỆN trên App bạn đọc vui lòng gửi bổ sung ảnh thẻ. Cụ thể:
- Kích cỡ 4x6 nền trắng
- Đặt tên file ảnh là mã số sinh viên
- Ảnh có dung lượng không quá 5Mb
-  Ảnh định dạng .jpg
* Việc sử dụng thẻ điện tử sẽ được sử dụng trong trường hợp bạn đọc quên Thẻ cứng khi cần xuất trình với Cán bộ thư viện.
Link gửi ảnh: Tại đây

Lưu ý: Sinh viên K15 đã có ảnh trên hệ thống nên các em không cần gửi bổ sung, một số trường hợp chưa cập nhật ảnh các bạn sẽ cập nhật trong đợt thông báo tiếp theo của Trung tâm.
 
Trân trọng.