THÔNG BÁO MỞ RỘNG KHÔNG GIAN TỰ HỌC

* Áp dụng tất cả các ngày trong tuần:
- Phòng 204-A4 hoạt động từ 07h00 - 22h00
- Phòng 203-A4 và Phòng 205-A4 mở cửa bổ sung các khung giờ:
+ Buổi trưa: 12h00 - 13h00
+ Buổi tối: 18h30 - 22h00
Sinh viên sử dụng Không gian tự học lưu ý thực hiện nghiêm túc nội quy sử dụng phòng học, đảm bảo vệ sinh, mĩ quan, trật tự ngăn lắp của phòng học
Người ra về cuối cùng nhớ tắt đèn, quạt, điều hòa.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.