Thông báo - Gián đoạn truy cập hệ thống Thư viện do chuyển đổi Server

Bạn đọc thân mến,

Để thực hiện theo kế hoạch chuyển toàn bộ hệ thống thiết bị mạng và server vào phòng DC mới của Nhà trường. Trung tâm Thông tin Thư viện xin thông báo về việc gián đoạn hệ thống truy cập Thư viện điện tử - Thư viện số - Cổng thông tin Thư viện như sau:

- Thời gian gián đoạn thệ thống từ 18h00 đến 21h00 (có thể sớm hoặc muộn hơn 30 phút) ngày 18/01/2022.

- Ảnh hướng gián đoạn hệ thống trong thời gian chuyển đổi thiết bị gồm các hệ thống server đặt tại Trường cụ thể: trong thời gian này tất cả các dịch vụ này sẽ không đăng nhập và sử dụng được.

Rất mong bạn đọc thông cảm và truy cập lại sau khung thời gian trên.

Thân mến.