CƠ SỞ DỮ LIỆU SỨC KHOẺ GALE HEALTH AND WELLNESS

Gale Health and Wellness là bộ cơ sở dữ liệu của Gale về chủ đề sức khỏe. Cung cấp quyền truy cập 24/7 vào các tạp chí y khoa toàn văn, tài liệu tham khảo và tài liệu đa phương tiện: hình ảnh, video... Nội dung bao gồm các tài liệu tham khảo toàn văn hàng đầu như Bách khoa toàn thư Gale về Y học, Bách khoa toàn thư Gale về Phẫu thuật và Kiểm tra Y tế; Bách khoa toàn thư Gale về Chế độ ăn kiêng. Thông tin về đầy đủ các vấn đề liên quan đến sức khỏe như về bệnh tật; chẩn đoán và xét nghiệm; và các liệu pháp, phương pháp điều trị và phẫu thuật. Hàng triệu bài báo từ cả tạp chí y học thuật và tạp chí sức khỏe.

          Đường link truy cập miễn phí:

          https://link.gale.com/apps/HWRC?u=covidsea&password=campaign

       Thời gian sử dụng: Từ nay - 31/12/2021. Đối tượng sử dụng: thư viện công cộng, thư viện có chuyên ngành liên quan.

         Video hướng dẫn sử dụng: https://support.gale.com/training/videos/hwrc