[GIỚI THIỆU SÁCH]

“Đầu tư Tương lai” - Tác giả: Hoàng Xuân Việt
“Bạn biết, cũng vì không yên phận mà biết bao người lúc nào cũng thấy mình khốn nạn. Họ than thân, oán mình, giận Trời, trách người. Họ cứ chờ đợi một ngày mai huy hoàng nào đó. Mà ngày mai như vậy đó ở đâu. Trong khi ngày mai lý tưởng chưa đến, họ cứ sống thoi thóp, bực tức, ngao ngán. Chi bằng họ yên phận, nỗ lực thì cứ nỗ lực mà “nhất nhật hóa nhất nhật”, nghĩa là sống ngày nào tận hưởng ngày ấy, hữu ích hóa ngày ấy có hơn không. Minh triết để sống thành công, sống sung sướng là vẫn cố gắng thăng tiến, vẫn luôn làm cho đời mình đẹp, song không gì đó mà cứ ngóng tương lai đến bỏ bê hiện tại, cứ thèm sống hạnh phúc mà không góp nhặt những hạnh phúc hiện có vừa tầm tay của mình”.
Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết, mỗi bài viết là một quan điểm, một tính tình, những việc mà chúng ta cần làm để có một tương lai xán lạn và thành công. Đó là bạn nên lên kế hoạch đầu tư vốn học cho bản thân như thế nào? Bạn đang làm việc có chương trình không? Những bước chọn lựa nào là định mệnh, là bước ngoặt của đời bạn?
Đầu tư tương lai nằm trong Tủ sách Học làm người của học giả Hoàng Xuân Việt, với những bài học vô cùng thiết thực, dù đã trải qua một thế kỷ nhưng vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho người trẻ thời nay.
Ảnh st