[GIỚI THIỆU SÁCH]

“Chuỗi Thói Quen” - Tác giả: S. J. Scott
Chúng ta đều đã từng nghe lời khuyên này:
“Làm thế nào để ăn một con voi? Đó là cắn từng miếng một.”
Quan niệm ở đây chính là mỗi khi bạn phải đối mặt với một mục tiêu to lớn và đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp, tất cả những gì bạn cần làm là chia mục tiêu đó thành từng bước nhỏ.
Vậy “Làm thế nào để đạt đến một cuộc đời tối ưu về mọi mặt: sức khỏe, tài chính, sự nghiệp, các mối quan hệ…?”
Dễ thôi, vẫn là “chia mục tiêu đó thành từng bước nhỏ”, mà cụ thể là chuỗi thói quen nhỏ kết hợp với nhau, tạo nên sức mạnh vô tận để bạn có thể đạt đến bất cứ giấc mơ nào mà bạn hẳng mơ.
Dựa trên phân tích tâm lý hành vi của con người cũng như đặc tính của thói quen, tác giả S. J. Scott đã xây dựng lên khái niệm “chuỗi thói quen”, gồm những thói quen nhỏ, mỗi thói quen mang một phần sức mạnh, được kết hợp lại với nhau, tạo nên sức mạnh to lớn có thể thay đổi cuộc đời mỗi con người một cách kỳ diệu.
Ảnh st