TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ: KẾT NỐI THƯ VIỆN SỐ DÙNG CHUNG – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ: KẾT NỐI THƯ VIỆN SỐ DÙNG CHUNG – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Khởi nguồn từ Hội thảo xây dựng học liệu nội sinh dùng chung trong các thư viện đại học Việt Nam tại Quy Nhơn (30/10/2017) với sự nhất trí đề xuất Trung tâm Thông tin-Thư viện, ĐHQGHN (VNU-LIC) là đơn vị đầu mối triển khai dự án, đến nay sau 4 năm nghiên cứu về ứng dụng công nghệ tìm kiếm và tích hợp dữ liệu,  TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ đã ra đời và là kết quả hợp tác VNU-LIC với các Thư viện số của các trường Đại học, Học viện thuộc khu vực phía Bắc (NALA) và Công ty Cổ phần Tư vấn & Tích hợp Công nghệ D&L (DLCORP). Trong tương lai, hệ thống này sẽ mở rộng và kết nối với các thư viện số đại học, thư viện số quốc gia, thư viện số công cộng, thư viện số chuyên ngành trên toàn lãnh thổ Việt Nam và vươn ra các thư viện số thế giới.

 

Dựa trên tiêu chuẩn kết nối Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI/PMH), phần mềm tìm kiếm tập trung mã nguồn mở VUFIND do công ty DLCORP tùy biến và hỗ trợ toàn bộ về công nghệ, hệ thống máy chủ và cấp tên miền của VNU-LIC, các chuyên gia công nghệ của VNU-LIC và DLCORP đã hợp tác chặt chẽ,  sáng tạo và chăm chỉ dưới sự điều phối của NALA đã kiến tạo lên một TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ: KẾT NỐI THƯ VIỆN SỐ DÙNG CHUNG – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO.

Sáng kiến đột phá này đã giải quyết bài toán kết nối và tích hợp dữ liệu của nhiều thư viện số đang phát triển độc lập và trên các nền tảng quản trị dữ liệu khác nhau trong hơn 20 năm qua ở Việt Nam để từ nay có thể thành một hệ thống thống nhất, liên thông dữ liệu thông qua hệ thống tìm kiếm tập trung, một lệnh tìm kiếm có thể truy xuất dữ liệu của toàn bộ hệ thống, tối ưu hóa và đơn giản hóa kết quả tìm kiếm, cung cấp cho người sử dụng bức tranh tri thức toàn cảnh về chủ đề và lĩnh vực tri thức theo nhu cầu, cung cấp nhanh chóng và chính xác siêu dữ liệu và toàn văn từ các kho tri thức số của hệ thống như: luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu, sách, giáo trình thuộc mọi lĩnh vực khoa học…tùy theo chính sách và mức độ chia sẻ của từng thư viện tham gia.

 Với hàng triệu đơn vị tri thức số sẽ được mở rộng và phát triển từ các thư viện tham gia, TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ đem lại hàng loạt các giá trị sau:

 • Là “TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ” đầu tiên của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cung cấp tri thức số cho Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ
 • Tích hợp tri thức số khoa học quốc gia, khu vực và quốc tế, tối ưu hóa hệ tri thức số quốc gia
 • Hỗ trợ nhà lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhà nghiên cứu, người học…, tìm kiếm khai thác tri thức số khoa học dễ dàng và nhanh chóng
 • Cung cấp cho các nhà lãnh đạo, quản lý bức tranh cơ cấu và kết quả đào tạo các ngành / chuyên ngành để nhanh chóng đưa ra quyết sách phù hợp.
 • Đảm bảo việc tự học, tự nghiên cứu suốt đời của mỗi người dùng trong xã hội học tập của nền kinh tế tri thức số – xã hội số.
 • Tiết kiệm chi chí bổ sung tài liệu cho các thư viện
 • Tăng cường vai trò, vị thế cho thư viện số các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục Việt Nam cũng như khu vực và quốc tế.
 • Quảng bá kết quả đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học, viện nghiên cứu
 • Hỗ trợ, tăng cường cho công tác xếp hạng đại học của các trường và các thư viện
 • Giúp hạn chế đạo văn, tăng cường đạo đức khoa học trong đào tạo và nghiên cứu.
 • Hỗ trợ các trường đại học kiểm định chất lượng
 • Là một kênh Marketing cho các thư viện…

TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN