LƯU Ý KHI ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN THƯ VIỆN

Kính gửi Thầy/Cô và các Đơn vị,

 
Trong thời gian này, có rất nhiều thầy cô còn gặp vướng mắc trong vấn đề truy cập Hệ thống thư viện, đặc biệt là Thư viện số để đọc tài liệu trực tuyến.
Trung tâm TTTV xin gửi thầy cô Lưu ý khi đăng nhập để thầy cô có thể truy cập dễ dàng và tìm kiếm được tài liệu trên Thư viện số và Thư viện điện tử.
* Thư viện điện tử (Tra cứu sách in) http://elib.phenikaa-uni.edu.vn
* Thư viện số (Đọc tài liệu trực tuyến) http://dlib.phenikaa-uni.edu.vn
 
1. TÊN ĐĂNG NHẬP: chỉ có phần tên KHÔNG CÓ @phenikaa-uni.edu.vn. VD: diem.nguyenthi ; hai.diemthithanh ; tu.nguyen
2. MẬT KHẨU: trùng với mật khẩu MS Teams, Wifi, ... 
 
Thầy cô lưu ý giúp về TÊN TRUY CẬP.
 
Kính nhờ Thầy/Cô giúp chuyển lưu ý này tới các Thầy/Cô trong Đơn vị.
 
Trân trọng cảm ơn.