Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Thư viện

Trung tâm TTTV gửi các bạn hướng dẫn đăng nhập thư viện. Các bạn thực hiện theo đúng hướng dẫn để truy cập được Thư viện điện tử, Thư viện số của Trường.
Tên đăng nhập: Là mã số sinh viên (Không có @st.....)
Mật khẩu: Là mật khẩu tài khoản truy cập nội bộ (trùng với mật khẩu MS Teams, MS 365, Wifi. Nếu bạn đổi mật khẩu ở MS Teams thì bạn sử dụng mật khẩu đã đổi này nhé!)

Hỗ trợ xử lý sự cố tài khoản nội bộ: Link

Thân mến.