GIỚI THIỆU SÁCH MỚI NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2021

[TÀI LIỆU MỚI - Ngày 9/6/2021]
heartTrân trọng giới thiệu với bạn đọc các tài liệu có cả bản giấy và bản số đọc trực tuyến.
Danh sách chi tiết:
heart Bạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản thư viện để có thể đọc tài liệu trực tuyến.
---------------------------------------
Cổng thông tin thư viện: http://library.phenikaa-uni.edu.vn
Thư viện điện tử: http://elib.phenikaa-uni.edu.vn
Liên hệ: