9 bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới

Cuốn sách này bao gồm: Tuyên ngôn tôn giáo (Đức) - 1517; Tuyên ngôn độc lập (Mỹ) - 1776; Tuyên ngôn nhân quyền (Pháp) - 1789; Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản (Đức) - 1848; Tuyên ngôn giải phóng (Mỹ) - 1862; Tuyên ngôn hòa bình (Ấn Độ) - 1920; Tuyên ngôn độc lập (Việt Nam) - 1945; Tuyên ngôn nhân quyền thế giới (Liên Hiệp Quốc) - 1981. Các bản tuyên ngôn của các nước và Liên Hiệp Quốc đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, chung quy cũng chỉ là quyền được độc lập, tự do, được tôn trọng, được bảo vệ, được mưu cầu hạnh phúc... của con người dù là màu da nào, ở quốc gia nào. Bên cạnh 9 bản tuyên ngôn, cuốn sách còn có 6 phụ lục gồm nhiều điều cụ thể, chi tiết của một số bộ luật, quy tắc cộng đồng chung của một số nước (Hiến chương Olympic 1991; Bộ luật Napoleon - Pháp - 1804; Quy tắc cộng đồng chung của đại gia đình thế giới - Hiến chương Liên hiệp Quốc...).