THÔNG TIN HỌC LIỆU SỐ THÁNG 2 NĂM 2021

Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc 2 Bộ sưu tập Học liệu số gồm: Tài liệu giáo trình của một số ngành: Dược, Điều dưỡng, Kinh tế Kinh doanh, Hóa học, KHKT Vật liệu, ...
Bạn đọc sử dụng tài khoản Thư viện đã được cấp đăng nhập để có thể tìm kiếm và xem trực tuyến tài liệu số.
1. Bộ sưu tập Tài liệu lưu hành nội bộ:
1.1 Khoa Dược:
1.2 Khoa Điều dưỡng:
1.3 Khoa KH &KTVL
1.4 Khoa CNSH,HH,KTMT
2. Bộ sưu tập Tài liệu số (Tài liệu, giáo trình Sử dụng nội bộ)
--------------------------------------------------
Một số lưu ý:
- Bạn đọc phải Đăng nhập Tài khoản Thư viện đã được cấp để tìm kiếm, xem tài liệu trực tuyến.
- Bạn quên mật khẩu tài khoản email, tài khoản Thư viện vui lòng gửi email đến: itc@phenikaa-uni.edu.vn để được hỗ trợ.
- Bạn đọc cần hỗ trợ khác vui lòng email: library@phenikaa-uni.edu.vn
----------------------------------------------
THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG ĐH PHENIKAA