Nhà xuất bản Y học tặng sách cho Trường Đại học Phenikaa

Nhà xuất bản Y học tặng 5 đầu sách về y học, sức khỏe cho Trường Đại học Phenikaa

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 1

Nhà xuất bản Y học tặng 05 đầu sách thuộc Khối ngành sức khỏe như sau:

   1.  An toàn thực phẩm và ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên thực
       phẩm /  

      Tác giả: Trần Đáng ;
      ISBN: 9786046646716 :  Nhà xuất bản: Y học, 395 tr. ; 21cm  Năm xuất bản: 2020
      Tài liệu:  *  Thư viện trường Đại học Phenikaa PNK_103 (363.192 A105T 2020))
   2.  Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng /
       Tác giả: Lê, Thị Hương ; Trần, Văn Thuấn…

       ISBN: 9786046646723  Nhà xuất bản: Y học, 296 tr. ; 21cm  Năm xuất bản: 2020
       Ghi chú : ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Dinh dưỡng -
       An toàn thực phẩm
       Tài liệu:  *  Thư viện trường Đại học Phenikaa PNK_105 (616.994 D550P 2020)
    3.  Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn (viêm màng não mủ) /
       Tác giả: Bùi, Vũ Huy ;
       ISBN: 9786046646686  Nhà xuất bản: Y học, 312 tr. ; 21cm  Năm xuất bản: 2020
       Tài liệu: *  Thư viện trường Đại học Phenikaa PNK_105 (616.82 B256V 2020)
     4.  Phục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp của trẻ em cách phát
       hiện và huấn luyện trẻ /

       Tác giả: Cao, Minh Châu ; Vũ, Thị Bích Hạnh --Biên soạn ; Nguyễn,
       Thị Minh Thủy --Biên soạn
       ISBN: 9786046646693   Nhà xuất bản: Y học , 116tr. ;  21cm  Năm xuất bản: 2020
       Tài liệu: *  Thư viện trường Đại học Phenikaa PNK_105 (615.820 PH506H
     5.  Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện /
       Tác giả: Đặng, Hanh Đệ ;
       ISBN: 9786046646709   Nhà xuất bản: Y học, 600tr. ; 21cm Năm xuất bản: 2020
       Tài liệu: *  Thư viện trường Đại học Phenikaa PNK_105 (617.02 Đ309D 2020)